Vés al contingut (premeu Retorn)

Publicitat, màrqueting i filmacions (Lloguer d’Espais)

Sou a: Inici / SERVEIS prova / Publicitat, màrqueting i filmacions (Lloguer d’Espais)

Publicitat, màrqueting i filmacions (Lloguer d’Espais)

El PMT lloga els seus espais per realitzar actuacions vinculades a publicitat, màrqueting o filmació.

Les tarifes a aplicar seran les que corresponguin d’acord amb la següent taula.

Tarifa 1/2 diaTarifa 1 diaDies successius
Repartiment flyers, tríptics, etc. 305€ 460€ -
Reportatge fotogràfic 1.020€ 1.530€ 1.020€
Curtmetratges - 1.530€ 1.020€
Espots publicitaris comercials - 4.080€ 2.040€

Aquestes tarifes són les aprovades a l’Acord CG/2018/09/25, d’11 de desembre de 2018, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el pressupost 2019 de la UPC.

Condicions generals:

A més d’aquestes tarifes, les despeses addicionals que es puguin generar (suport tècnic, neteja, vigilància, manteniment, condicionament, etc.), seran a càrrec de la persona o institució sol·licitant.

El PMT, pot exigir la constitució d’una fiança i/o una pòlissa d’assegurances per a garantir:

  • el pagament de les despeses addicionals que es generin
  • la rehabilitació de les instal·lacions en el cas que es produeixin desperfectes en el decurs de la seva utilització

Les tarifes es podran veure incrementades en aplicació de l’IPC interanual 2018 un cop aquestes siguin publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en el seu cas, amb efectes 1 de gener de 2019.

• IVA NO INCLÒS